Pengurus Cabang IAI Gunung Kidul

PENGURUS CABANG IKATAN APOTEKER INDONESIA
KABUPATEN GUNUNG KIDUL
MASA BAKTI 2022 - 2026
(SK PD IAI DIY No. 084/IAI-DIY/SK/XII/2022)

1
DEWAN PEMBINA

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul

2
DEWAN PENASIHAT CABANG
 1. apt. Arifianti Piskana S., M.Clin.Pharm.
 2. apt. Novi Nurhayati, S.Si.
 3. apt. Patwi Rita Sari, S.Si.
3
PENGURUS HARIAN
Ketua
apt. Runtas Listiana Dewi, S.Farm.
Wakil Ketua 1
apt. Ahmad Zakki Mubaroq Suhardi, S.Farm.
Wakil Ketua 2
apt. Meiza Valdani, S.Far.
 
Sekretaris 1
apt. Restu Kuncoro, S.Farm.
Sekretaris 2
apt. Bulandika Padmasari, S.Farm.
 
Bendahara 1
apt. Ratih Dwi Setiyani, S.Farm.
Bendahara 2
apt. Alfiari Novita Dhian Andityas, S.Farm.
4
BIDANG ORGANISASI, REGULASI, & ADVOKASI
Ketua
apt. Veronika Suci Rahayu W., S.Si.
Anggota
 1. apt. Hadi Suprapto, S.Far
 2. apt. Gibran Iqbal Mustama, S.Farm
5
BIDANG KEWIRAUSAHAAN KESEJAHTERAAN APOTEKER
Ketua
apt. Fithriyatun Nisa, S.Farm
Anggota
apt. Wachidah Rachmawati, S.Farm.
6
BIDANG HUMAS DAN KERJASAMA
Ketua
apt. Haris Indra Prabowo, S.Farm.
Anggota
 • apt. Nasrul Haq Bin Husain, S.Farm
 • apt. Febriani Devi Wijayanti, S.Farm.
7
BIDANG PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI
Ketua
apt. Annisa Miftakhul Khusna, S.Farm.
Anggota
 1. apt. Shalahuddin Al Madury, S.Farm
 2. apt. Grace Shelia Pramitha Putri, S.Farm.
8
BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT DAN TANGGAP BENCANA
Ketua
apt. Dati Purwantyo, S.Farm.
Anggota
 1. apt. Saryudi, S.Far
 2. apt. Nurdiana Apriliyanti, S.Farm.
 3. apt. Esti Wiratna, S.Farm
9
BIDANG IT, BRANDING DAN PENCITRAAN
Ketua
apt. Natria Delani, S.Farm
Anggota
 1. apt. Mahendra Agil Kusuma, S.Farm.
 2. apt. Putri Nurmawaddah, S.Farm.
10
TIM RESERTIFIKASI CABANG
Ketua
apt. Endah Siska Fajariyanti, S.Farm
Anggota
 1. apt. Endah Widyaningsih, S.Farm